Békéltető testület

2016. február 15-én startolt az a weboldal, amelyet az Európai Bizottság hoz létre az on-line vitarendezés elősegítésére. A weboldal nemzetközi, az Európai Unió minden tagállamának nyelvén olvasható.

A fogyasztói jogok érvényesítésére már a 2013-ban létrehozott EU-s rendelet (No 524/2013 of the European Parliament and of the Council - 2013.05.21.) kimondja, hogy 2016. január 9-től hatályba lép a benne foglaltak alapján egy olyan egyszerű, hatékony és gyors peren kívüli megoldás a jogvitákra, amelyhez bárki hozzáfér a saját Európai Uniós nyelvén.

A rendelet hatálya kiterjed minden internetes adásvételi és szolgáltatási szerződésre, és nem vonatkozik a fogyasztók és kereskedők közötti "offline" viták rendezésére. (A 2013/11/EU rendelet előírja, hogy az EU tagállamoknak biztosítani kell, hogy kereskedők és fogyasztók közötti vitát (amelyek székhelye az Unión belül van) első sorban békés úton kell megpróbálni rendezni.)

Az online bejelentő címe (regisztrációt igényel): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Az online vitarendezési platformon a bejelentés ingyenes, de a vitarendezés folyamán az eljárás helye szerinti tagországban a saját eljárási szabályok és annak költségei vannak érvényben, így azt meg kell fizetni. (Akár 50-100 euró is lehet a költsége.) Ezért érdemes előre tájékozódni a vitarendezést lefolytató tagországban érvényes díjtételekről. Az vitarendezés elsősorban nem igényel fizikai jelenlétet, tehát interneten keresztül folytatódik le. Amennyiben a vásárló és a kereskedő ugyanazon országban van, akkor ennek a szervezetnek nem kötelessége eljárni a vitás kérdésekben.

 

Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?

Az eljárási határidő max. 90 nap attól a naptól számítva, amikor hiánytalanul beérkezik a panaszos kérelem.

 

A vitarendezés lépései:

  • elektronikus panaszbenyújtás (dokumentumok feltöltése is)
  • a kereskedő tájékoztatása a beérkezett problémáról
  • az illetékes alternatív vitarendezési szervezetnek a panasz továbbítása (Magyarországon ez a Békéltető Egyesület)
  • a vitarendezéshez a nyelvi fordítások elkészítése
  • az illetékes alternatív vitarendezés szerv válaszai a panaszbenyújtónak
  • amennyiben a vitát nem lehet megoldani ezen a szinten, akkor tájékoztatják a panaszost jogorvoslati lehetőségekről.

Az eljárás sikertelensége esetén pl. a vásárló kérheti a bíróságtól az európai fizetési meghagyás kibocsátását. A hiánytalan keresetindítást követően 30 napon belül kibocsátja a bíróság a fizetési meghagyást. 30 napja van a kereskedőnek, hogy ezt vitassa és ekkor bírósági per során folytatódik az eljárás. Ha nem él ellenvetéssel, akkor a végrehajtható a fizetési meghagyás.

 

A magyar fogyasztók nemzetközi webbolttal kapcsolatos vitáját és a külföldi fogyasztók magyar webáruházzal kapcsolatos problémáját is a Budapesti Békéltető Testület segíti.

A Budapesti Békéltető Testület elérése:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu